Voordat ik je de Emotionele Balans Techniek ga leren, wil ik je eerst wat meer inzicht geven in hoe het brein omgaat met onverwerkte emoties en hoe het lichaam daarop reageert.

Wanneer een emotie, zoals angst, verdriet of boosheid, niet volledig wordt ervaren en verwerkt, zoekt deze een uitweg en nestelt zich in het lichaam. Je lichaam wordt dan als een soort dagboek waarin al die gevoelens en ervaringen opgeslagen worden. Als er teveel onverwerkte emoties zijn dan merk je dat je lichaam reageert, door gespannen te zijn.

Wanneer angst, verdriet of boosheid niet de kans krijgt om volledig doorleefd te worden, zoekt het een toevluchtsoord in de verschillende delen van ons lichaam. Spieren, normaal gesproken soepel en flexibel, spannen zich aan als een natuurlijke reactie op de onverwerkte last die wordt gedragen. De vrije stroom van energie wordt hierdoor belemmert.

Onverwerkte emoties kunnen de ademhaling beïnvloeden, waardoor het ritme verstoord raakt. Het oppervlakkiger worden van de adem kan een reflectie zijn van de onderliggende spanning, terwijl diepe, ontspannen ademhalingen daarentegen een teken kunnen zijn van emotioneel welzijn. Zo wordt de ademhaling, die normaal gesproken onopgemerkt blijft, nu een aanwijzing voor dieper verborgen onverwerkte emoties.

Organen, vaak beschouwd als stille werkers in het menselijk lichaam, weerspiegelen ook de invloed van onverwerkte emoties. In een poging zichzelf te beschermen tegen de impact van emotionele belasting, kunnen organen zich verkrampen. Dit fenomeen, heet een somatische reactie. Het is eigenlijk een subtiele maar belangrijke manier waarop onze emoties zich laten voelen in ons lichaam.
Ons lichaam fungeert dan ook als een levend archief van soms onuitgesproken verhalen. Elke onverwerkte emotie, elke niet-geuite traan, laat zijn eigen stempel achter.
Deze fysieke reactie gebeurt niet alleen nu, maar kan ook teruggaan naar het verleden en zelfs invloed hebben op toekomstige generaties. Het doorgeven van onverwerkte emoties van ouder op kind, heet epi-genetica. Dit laat in sommige gevallen zien hoeveel, overgedragen emoties die niet eens van ons zelf zijn, impact op ons lichaam onze gezondheid kan hebben.

Maar gelukkig is er zelfs in dit ingewikkelde systeem van lichaamssignalen ook een weg om ons te bevrijden van deze opgebouwde spanning. Als we ons bewust worden van deze kleine signalen, kunnen we beter contact maken met onszelf. De Emotionele Balans Techniek geeft je de kans om de opgebouwde spanning in jouw lichaam weer los te laten, jouw ademhaling weer normaal te laten worden en jouw organen te laten ontspannen.

Je wordt dan automatisch ook weer blijer want dat is het natuurlijke gevolg.
Daarnaast activeert De Emotionele Balans Techniek (E.B.T.) het parasympatisch zenuwstelsel en dat komt door de manier waarop de technieken die bij deze methode worden gebruikt, het lichaam beïnvloeden.

Het parasympatisch zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het activeren van de “rust en herstel” reactie in ons lichaam. Wanneer het parasympatisch zenuwstelsel actief is, vertraagt de hartslag, ontspant de spierspanning, wordt de ademhaling dieper en rustiger, en worden andere lichaamsfuncties gestimuleerd die helpen om een gevoel van kalmte en ontspanning te bevorderen.

Soms sta je zo onder druk en ervaar je zoveel stress dat jouw sympathisch zenuwstelsel continue actief is, waardoor je min of meer continue in de vecht vlucht staat verkeert. Dat is heel slecht voor jouw immuunsysteem want die wordt daardoor op een heel laag pitje gezet.

De reis die je nu gaat maken in de aankomende drie maanden, is op zich een hele mooie reis naar binnen, een reis van zelfontdekking en heling, waarbij jouw lichaam jou alle aanwijzingen gaat geven.

Ik heb zelf heel veel meegemaakt in mijn leven en behoorlijk veel trauma’s opgelopen. Ik weet als geen ander hoe diep je kunt gaan en het gevoel kunt hebben er nooit meer uit te komen. Ik ben op een punt ooit in mijn leven geweest waarbij ik helemaal niet meer functioneerde. Dieper kon ik eigenlijk niet gaan. Ik was al mijn zelfvertrouwen verloren, had last van enorme paniekaanvallen en had het gevoel dat ik het niet meer op zou kunnen lossen.

Alle emoties en gevoelens waar een mens maar last van kan hebben, heb ik ervaren. Ik begrijp dan ook als geen ander hoe enorm slecht je je kunt voelen en angstig. Het is mij gelukt om er uit op te staan en doordat het mij gelukt is weet ik dat als ik er uit kan dat jij er ook uit kunt en alles te overwinnen is.

Door mijn persoonlijke ervaringen tijdens moeilijke tijden waardoor ik niet in staat was om goed te functioneren in combinatie met mijn technische kennis die ik op heb gedaan tijdens mijn studie van de menselijke psyche, ben ik nu in staat om jou heel goed te begrijpen en je de helpende hand te bieden.

Ik begrijp dat het soms allemaal zo ontzettend veel lijkt dat er opgeruimd moet gaan worden en weet je niet waar je beginnen moet, maar ik verzeker je, als je elke dag een klein beetje werk verzet, dat je er uiteindelijk uit komt.

Je moet het zien als een grote ladekast met honderden laadjes die allemaal opgeruimd moeten worden en jij bepaalt zelf wanneer je welk laadje opentrekt om de pijn, het verdriet, de angst of de boosheid aan te gaan en op te ruimen. Net zo lang totdat de hele kast opgeruimd is en alle laadjes leeg zijn.

Het is een kwestie van doorgaan en niet opgeven. Ik ben heel blij en heel dankbaar dat ik dit werk gedaan heb met mezelf, want daardoor sta ik nu rustig en in mijn volle kracht in het leven. En nogmaals als ik het heb op kunnen lossen dan kan jij het ook!
Ik wil nu wat dieper ingaan op het belangrijkste onderscheid tussen onverwerkte emoties en trauma, dat te vinden is in zowel de intensiteit als de aard van de gebeurtenis.

Onverwerkte emoties zich kunnen voordoen als een normaal onderdeel van het dagelijks leven en worden vaak verwerkt met tijd en zelfreflectie. Trauma is vaak het gevolg van een zeer heftige ingrijpende gebeurtenis die een langdurige impact kan hebben op het psychologisch en lichamelijk functioneren van een mens.

Trauma ontstaat als gevolg van een overweldigende en schokkende gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die het vermogen van een individu om de ervaring op een gezonde manier te verwerken, overstijgt. Traumatische gebeurtenissen variëren in aard en intensiteit, en wat voor de ene persoon traumatisch is, kan dat voor een ander niet zijn. Trauma kan zich ontwikkelen als gevolg van:

Fysiek gevaar: Te denken aan ervaringen zoals ernstige verwondingen, ongelukken, of geweld welke kunnen leiden tot lichamelijk trauma. Het lichaam kan reageren door zichzelf te beschermen, maar de emotionele impact kan diep doordringen.

Emotioneel trauma: zoals bijvoorbeeld langdurige blootstelling aan emotioneel misbruik, verwaarlozing, of het getuige zijn van aanhoudende conflicten in de omgeving kan ernstig emotioneel trauma veroorzaken.

Psychologisch trauma: te denken aan situaties zoals getuige zijn van een misdrijf, slachtoffer zijn van geweld, of betrokken zijn bij oorlogssituaties. Deze kunnen psychologisch trauma veroorzaken en dit soort gebeurtenissen kunnen leiden tot langdurige effecten op het mentale welzijn.

Dan hebben we ook Verlies en rouw: Het verlies van een dierbare, scheiding, of andere vormen van verlies kunnen traumatische reacties veroorzaken, vooral als het verlies heel plotseling of gewelddadig is.

Of het Kindertijdstrauma: Trauma dat in de kindertijd wordt ervaren, zoals misbruik, verwaarlozing, of instabiele thuissituaties, kan diepgaande gevolgen hebben voor de emotionele ontwikkeling en het latere leven.

Trauma wordt niet alleen bepaald door de aard van de gebeurtenis, maar ook door de interpretatie van de mens die dit ondergaat. Wat voor de een traumatisch is, kan voor een ander draaglijker zijn, afhankelijk van factoren zoals leeftijd, persoonlijke geschiedenis en veerkracht. Het is belangrijk te erkennen dat trauma een subjectieve ervaring is en dat de impact ervan van persoon tot persoon kan verschillen.
Wanneer iemand een traumatische ervaring doormaakt, kan het zenuwstelsel worden geactiveerd in een vecht- of vluchtreactie. Als de situatie echter onontkoombaar of overweldigend is, kan het zenuwstelsel overgaan tot de bevriezingsreactie, waarbij het individu zich als het ware afsluit om de intensiteit van de ervaring te verminderen. Deze overlevingsmechanismen, hoewel nuttig op het moment van de gebeurtenis, kunnen leiden tot langetermijngevolgen, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), angststoornissen en depressie.

Laten we de concepten van onverwerkte emotie en trauma eens afzonderlijk bekijken.
Een onverwerkte emotie verwijst naar een emotionele ervaring die niet volledig is erkend, uitgedrukt of verwerkt. Dit kan variëren van alledaagse emoties zoals verdriet, boosheid, angst of tot meer diepgaande gevoelens.

Onverwerkte emoties kunnen zich uiten in lichamelijke spanning, verstoorde slaap, veranderde eetgewoonten of andere fysieke reacties.
Hoewel onverwerkte emoties een normaal onderdeel van het leven zijn, kunnen ze problematisch worden als ze zich opstapelen en niet op een gezonde manier worden uitgedrukt of verwerkt.

Trauma ontstaat door een ernstige of schokkende gebeurtenis die iemands fysieke of emotionele welzijn in gevaar brengt. Traumatische gebeurtenissen kunnen variëren van eenmalige incidenten, zoals een auto-ongeluk, tot chronische stressoren, zoals langdurig misbruik. Trauma gaat vaak gepaard met een gevoel van hulpeloosheid en een overweldigende reactie van het zenuwstelsel, zoals vechten, vluchten of bevriezen.
De impact van trauma kan diepgaander zijn en leiden tot posttraumatische stressstoornis (PTSS), waarbij symptomen zoals herbelevingen, vermijding en verhoogde prikkelbaarheid optreden.

Wat er ook in iemands leven heeft plaatsgevonden, het lichaam slaat deze onverwerkte emoties op en parkeert ze, wachtend tot ze geïntegreerd kunnen worden in de hersenen en op een later tijdstip verwerkt kunnen worden. Op het moment er verwerking plaatsvindt, ontstaat er ruimte in de bewuste of onbewuste blokkade die gevormd is door de emotie of het trauma. Hiermee kunnen fysieke klachten welke ontstaan zijn door de stress van het trauma ook weer verdwijnen.

In mijn praktijk heb ik talloze mensen geholpen die reeds geruime tijd worstelden met fysieke klachten waar traditionele medische interventies weinig verlichting brachten.
Samen met mijn cliënten onderzoek ik altijd welke gebeurtenissen zich kort voor het ontstaan van hun fysieke klachten hebben voorgedaan in hun leven, en of er eventueel nog emoties aanwezig zijn welke verwerkt kunnen worden.

Ik geloof sterk in de verwevenheid van lichaam en geest. Door samen met mijn cliënten de Emotionele Balans Techniek toe te passen, ben ik regelmatig getuige geweest van opmerkelijke transformaties. Fysieke ongemakken verdwenen soms dan ook echt ter plekke. Mijn cliënten waren dan ook vaak verbaasd hoe zij de pijn of het ongemak zo uit hun lichaam voelden wegtrekken.

Mocht je het gevoel hebben dat je last hebt van een of meerdere trauma’s die te heftig en te complex zijn voor je om zelf mee aan de slag te gaan, dan is het misschien beter om dit samen met een professional op te gaan lossen die jou hiermee in een rustig tempo mee begeleidt. Ik zou je daarbij kunnen begeleiden of je kunnen verwijzen naar E.B.T. Practitioner die hier ook de kwaliteiten voor heeft. Maar ga wel gewoon rustig van start met de techniek die ik je aan ga reiken in deze cursus en pas deze toe op de gevoelens en emoties die jou dwars zitten en waar je last van hebt. In de volgende les ga je bepalen waar je de komende 3 maanden aan wilt gaan werken en daar ga ik je bij helpen.