Monique de Vries

Gevolgde opleidingen en cursussen:

N.E.I. – Neuro Emotionele Integratie

Kinesiologie (spiertesten)

Human Design Coach

Magneet therapie

Stress Counselor

E.F.T. – Emotional Freedom Technique  –  therapeuten level

E.B.T. Emotionele Balans Techniek

E.M.D.R. – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Reiki – 1ste graad en 2de graad

Magnified Healing Master – 1ste graad, 2de graad en 3de graad

Medisch Biomagnetisme therapeut

 

FOUNDER S.C.M.H.® METHODE

S.C.M.H. Master

www.scmh-opleiding.nl

Monique de Vries

In 1996 ben ik gestart met het geven van sessies als Neuro Emotionele Integratie therapeute. Daarnaast ben ik mij toen ook gaan verdiepen in E.FT. (Emotional Freedom Technique) en heb daarin alle levels behaald.

Door mijn jaren lange ervaring van het werken met mensen op emotioneel vlak ben ik tot inzichten gekomen waarbij ik de opgedane kennis van mijn opleidingen ben gaan combineren. Hieruit is de E.B.T. onstaan. E.B.T. staat voor Emotionele Balans Techniek.

Naast het toepassen van hele praktische kennis werk ik ook zeer intuïtief. Ik tune in op het energieveld van mijn cliënten en door bepaalde vragen te stellen kan ik de kern van een emotioneel probleem vrij snel bloot leggen. Als er in sommige gevallen sprake is van een onbewust deel dat het probleem in stand wil houden, is het van belang dat dit eerst onderzocht wordt. Zodra de rol van  “de saboteur” helder gemaakt kan worden, kan het werk middels E.B.T om het probleem aan te pakken van start gaan. De saboteur heeft als doel om het probleem waar de cliënt op een bewust niveau van af wil, in stand te houden. De redenen daarvoor kunnen legio zijn. Het opgeven van het probleem kan bijvoorbeeld meer angst opleveren dan het probleem zelf. Het hebben van een probleem kan ook op een onbewust niveau je een dienst bewijzen. Als dit eenmaal duidelijk is, doordat je zelf voelt dat dit zo is, krijg je een enorm veel inzicht in jouw eigen proces.

Tijdens een sessie help ik je de emotionele pijn te ontladen en tevens geef ik je inzicht waarom je de volgende keer deze pijn niet meer hoeft te ervaren. Een sessie geeft een blijvend resultaat doordat er ook een bewustzijnsverandering plaats vindt. 

Tijdens de eerste behandeling doe ik een intake gesprek en ga dan daarna ook direct behandelen.

Klik hier voor uitleg over de Emotionele Balans Techniek

Monique de Vries

Follow by Email
Facebook