Trauma verwerking

Zware trauma’s zoals sexueel misbruik, het verliezen van een kind of het meemaken van zware ongelukken met alle gevolgen van dien zijn heftige ingrijpende gebeurtenissen in een mensen leven. De beelden raken we bijna niet meer kwijt van ons netvlies, deze hebben zulke sporen achter gelaten dat we er mee moeten leren leven. Iedere keer als wij aan de gebeurtenis denken, voelen wij de pijn en dragen die jaar in jaar uit met ons mee.

E.B.T. zorgt er voor dat een traumatische ervaring dragelijk wordt door het integreren van de gevoelens in de hersenen die de ervaring met zich mee heeft gebracht. Men zal daardoor in staat zijn beter te functioneren ondanks de gebeurtenis die heeft plaats gevonden. De emotionele pijn zal dus een herinnering worden zonder emotionele lading.

Lees hier meer over hoe de Emotionele Balans Techniek door mij  toegepast wordt tijdens een  sessie. 

Zware traumatische ervaringen kunnen niet volstaan met een enkele behandeling. Er zullen meerdere sessies voor nodig zijn om deze te behandelen.

Follow by Email
Facebook