E.B.T. Principes

 

Mijn Belofte aan Jou

1. Geheimhouding: Ik, Monique vdf de Vries, ben gebonden aan beroepsgeheim. Alles wat we bespreken tijdens een sessie blijft        strikt vertrouwelijk, tenzij jij toestemming geeft om informatie te delen met derden.

2. Geen Oordeel: Ik oordeel niet over jouw ervaringen, gevoelens of gedachten. Mijn enige doel is om jou te helpen beter te                functioneren.

3. Vrijheid in Handelen: Ik zal je nooit vertellen wat je moet doen of welke stappen je moet nemen. Jij bent vrij om naar eigen          inzicht en gevoel te handelen.

4. Adviezen: Alle adviezen die ik geef zijn slechts suggesties en je bent vrij om ze volledig te negeren.

5.  Jouw Regie: Tijdens een sessie volg ik jouw gevoel en onderbewustzijn, maar jij bent en blijft de baas. Als je het ergens niet             mee eens bent, mag je dit direct aangeven.

6. Emotionele Balans: Ik behandel de emoties die tijdens een sessie naar boven komen en help je deze los te laten met de                  Emotionele Balans Techniek (E.B.T), zodat je meer innerlijke rust kunt ervaren.

7.  Eigen Verantwoordelijkheid: Jij bent en blijft altijd verantwoordelijk voor hoe je omgaat met jouw emoties en gevoelens.

8. Geen Oordeel over Anderen: Ik oordeel niet over de mensen die een rol spelen of hebben gespeeld in jouw leven. Mijn doel         is om harmonie in jezelf te creëren.

9. Extra Handvatten: Ik reik je extra handvatten aan om in de toekomst met eventuele emoties om te kunnen gaan.

10. Geen Vervanging voor Medicatie: EBT is geen vervanging voor medicatie.

11. Veiligheid en Aansprakelijkheid: De EBT-methode is veilig en er zijn geen bekende contra-indicaties. Hoewel ik er alles aan doe om je zo goed mogelijk te begeleiden, ben jij uiteraard verantwoordelijk voor de manier waarop je omgaat met de resultaten van onze sessies. Tijdens het toepassen van EBT kunnen we wel aan trauma’s werken, maar deze techniek kan geen psychose uitlokken omdat het doel en de methode gericht zijn op het verminderen van stress en het bevorderen van emotionele       balans, zonder diepe verstoringen in de psyche te veroorzaken. Daarom kunnen zulke episodes niet aan de Emotionele Balans  Techniek of aan mij worden toegeschreven. Mocht je last hebben van een van een ernstige psychische aandoening dan adviseer ik je om contact op te nemen met een psychiater.

12.Toepassingsgebied van EBT: EBT is geschikt voor mensen die niet lekker in hun vel zitten en last hebben van onverwerkte emoties die niet geleid hebben tot extreme stoornissen. Voor ernstige psychische aandoeningen, zoals schizofrenie, bipolaire stoornis, psychotische stoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS), autismespectrumstoornis met ernstige gedragsproblemen, delirium en ernstige neurocognitieve stoornissen (zoals dementie) en andere ernstige psychische stoornissen, is het belangrijk om hulp te zoeken bij een psychiater.

Follow by Email
Facebook