E.B.T. Principes

Zelfhulp en Persoonlijke Begeleiding
De cursus Emotionele Balans Techniek is een zelfhulpmethode, maar mocht je besluiten om persoonlijke begeleiding te willen ontvangen, dan kun je hier kennis nemen van de principes waaronder gewerkt wordt. We willen namelijk dat je met vertrouwen en duidelijkheid deelneemt aan deze cursus.

Geen Oordeel
Tijdens een persoonlijk consult wordt er niet geoordeeld over jouw ervaringen, gevoelens of gedachten. Jij staat centraal in dit proces en jouw verhaal wordt met respect behandeld.

Vrijheid in Handelen
Er zal je nooit verteld worden wat je moet doen of welke stappen je moet nemen. Jij handelt te allen tijde naar eigen inzicht en gevoel te handelen.

Adviezen
Alle adviezen die we geven zijn slechts suggesties en je bent vrij om ze volledig te negeren.

Jouw Regie
Tijdens onze cursus volg je jouw eigen gevoel, en jij blijft altijd de baas. Jij bepaalt zelf jouw eigen tempo en kiest zelf met welke thema’s, of gevoelens je wilt gaan werken. Dit geldt ook voor de sessies tijdens de persoonlijke begeleiding, alleen wordt er dan op maat advies gegeven en jij besluit of je dat advies opvolgt.

Eigen Verantwoordelijkheid
Jij bent en blijft altijd verantwoordelijk voor hoe je omgaat met jouw emoties en gevoelens.

Extra Handvatten
Wij reiken je middels de cursus Emotionele Balans Techniek handvatten aan om met onverwerkte emoties uit het verleden, of vervelende emoties waar je in het dagelijkse leven last van hebt om te kunnen gaan.

Geen Vervanging voor Medicatie
De Emotionele Balans Techniek is geen vervanging voor medicatie. Wij zullen je nooit adviseren bij het behalen van goede resultaten om medicatie af te bouwen of niet in te nemen. Overleg dit altijd met jouw arts.

Veiligheid en Aansprakelijkheid
De E.B.T.-methode is veilig en er zijn geen bekende contra-indicaties. Hoewel wij er alles aan doen om je zo goed mogelijk te begeleiden, ben jij uiteraard verantwoordelijk voor de manier waarop je omgaat met de resultaten van de cursus. Tijdens het toepassen van E.B.T. kunnen we wel aan trauma’s werken, maar deze techniek kan geen psychose uitlokken, omdat het doel en de methode uitsluitend gericht zijn op het verminderen van stress en het bevorderen van emotionele balans, zonder diepe verstoringen in de psyche te veroorzaken. Daarom kunnen zulke episodes niet aan de Emotionele Balans Techniek worden toegeschreven. Mocht je last hebben van een ernstige psychische aandoening, dan adviseren wij je om contact op te nemen met een arts of psychiater.

Toepassingsgebied van E.B.T.
E.B.T. is geschikt voor mensen die niet lekker in hun vel zitten en last hebben van onverwerkte emoties die niet geleid hebben tot extreme stoornissen.Voor ernstige psychische aandoeningen, zoals schizofrenie, bipolaire stoornis, psychotische stoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS), autismespectrumstoornis met ernstige gedragsproblemen, delirium en ernstige neurocognitieve stoornissen (zoals dementie) en andere ernstige psychische stoornissen, is het belangrijk om hulp te zoeken bij een psychiater en zal ik je altijd verwijzen. Ik Monique ben geen arts en de mensen die ik opgeleid heb ook niet, maar wij begeleiden uitsluitend mensen die ondersteuning nodig hebben bij het verwerken van vervelende gevoelens.

Vragen
Mocht je vragen hebben schroom dan niet om contact op te nemen. Stuur een email naar info@emotionelebalans.nl 
Vragen worden op werkdagen in de regel zo spoedig mogelijk beantwoord.