Privacy Beleid

Privacy beleid Emotionele Balans  

Emotionele Balans   respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Emotionele Balans   heeft een privacy beleid die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG, die sinds 25 mei van kracht is.

Het hieronder weergegeven privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Emotionele Balans

Delen met derden
Emotionele Balans   zal jouw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit strikt noodzakelijk is:
• Je kunt hierbij denken aan het overhandigen van jouw pakket aan een transport bedrijf met wie Emotionele Balans   separate overeenkomsten afsluit, zodat het pakket goed op jouw adres arriveert.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Emotionele Balans   gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Emotionele Balans  , waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens 
Emotionele Balans   kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je deze zelf invult tijdens het doen van een bestelling, het aangaan van een overeenkomst of bij het invullen van een contactformulier op de website van Emotionele Balans

Bij Emotionele Balans   kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Emotionele Balans   verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als daar om verzocht wordt en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Uitsluitend indien dit dringend nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Jouw gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van jouw bestelling of afgenomen dienst bij Emotionele Balans  , om vragen te beantwoorden die jij ons hebt gesteld en over nieuws op het gebied van Emotionele Balans   als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Emotionele Balans   bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Emotionele Balans   zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Emotionele Balans   maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Emotionele Balans   maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics
Emotionele Balans   maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Emotionele Balans

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Emotionele Balans   heeft hier geen invloed op.

Emotionele Balans   heeft Google geen toestemming gegeven om via Emotionele Balans  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@emotionelebalans .nl

Emotionele Balans  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Emotionele Balans   is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Vragen?
https://emotionelebalans .nl is de website van Emotionele Balans  Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69159025

E-mailadres: info@emotionelebalans.nl

Versie 24 Mei 2018